XEM NGAY

Bài viết mới

Hiển thị ngày giờ wordpress

Đoàn Long | 9 February, 2015 - 1506 Lượt xem

Doanduylong.com – Hiển thị ngày giờ wordpress. Bạn đang phát triển mã nguồn mở wordpress và thắc mắc làm sao để gọi ngày giờ hiển thị trong bài viết?

Hiển thị ngày giờ trong wordpress

VINATECH giới thiệu đến bạn hàm để gọi ngày giờ trong WP (wordpress).

<?php the_time(‘l, F jS, Y’) ?>

Ngoài ra wordpress còn cung cấp sẵn cho bạn nhiều kiểu định dạng khác nữa . Dưới đây là một số kiểu mình tổng hợp được:

 • F j, Y g:i a  – November 6, 2010 12:50 am
 • F j, Y  – November 6, 2010
 • F, Y – November, 2010
 • g:i a  – 12:50 am
 • g:i:s a  – 12:50:48 am
 • l, F jS, Y  – Saturday, November 6th, 2010
 • M j, Y @ G:i  – Nov 6, 2010 @ 0:50
 • Y/m/d at g:i A  – 2010/11/06 at 12:50 AM
 • Y/m/d at g:ia  – 2010/11/06 at 12:50am
 • Y/m/d g:i:s A  – 2010/11/06 12:50:48 AM
 • Y/m/d – 2010/11/06

 

Chúc bạn thành công .

DOANDUYLONG.COM

Bình luận trên Facebook